top of page

MBT België

MBT België is een door het Anna Freud National Centre for Children and Families (AFNCCF) erkend trainingsinstituut dat erkende MBT-opleiding en ondersteuning bij implementatie van MBT-programma’s aanbiedt.

MBT België: Project

Wat is MBT?

Mentaliseren verwijst naar het vermogen om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit gedachten, gevoelens of intenties.

Bij succesvol mentaliseren, zijn we in staat om te begrijpen wat er omgaat in onze eigen mind en de mind van anderen, en hoe dit emoties, gedachten en gedragingen van onszelf en anderen beïnvloedt. Dit begrijpen van ons eigen perspectief, alsook dat van anderen, leidt tot meer succesvolle interacties en sociale relaties.

Bij sommige psychische stoornissen, zoals persoonlijkheidsstoornissen, is het vermogen tot mentaliseren verstoord, wat leidt tot het misbegrijpen van emoties, gedachten, en gedragingen. Hierdoor is er een verlies van grip op zichzelf en relaties met anderen, wat tot uiting komt in affectieve disregulatie, problemen in impulscontrole, verstoord interpersoonlijk functioneren, en identiteitsproblemen.

Het verbeteren van mentaliseren, als therapeutische interventie, vormt de kern van een ‘Mentalization-based Treatment’ (MBT). Het is aangetoond dat deze evidence-based behandeling enorm effectief is bij het behandelen van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), en dat verbeterd mentaliseren leidt tot verbetering van het psychisch welzijn en sociaal functioneren.

MBT werd initieel ontwikkeld voor de behandeling van BPS, maar wordt ondertussen breed toegepast bij een variatie van psychische stoornissen.

MBT opleidingsroute

Het opleidingsprogramma voor Mentalization Based Treatment (MBT) heeft als doel professionals in de gezondheidszorg te voorzien van de benodigde vaardigheden en kwalificaties om MBT te implementeren binnen de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Professionals kunnen getraind worden tot MBT therapeut – basis, MBT therapeut – gevorderd, en MBT supervisor. Elk van deze kwalificatieniveau’s is verbonden aan een opleidingstraject bestaande uit cursorisch onderwijs en supervisies. Bij voltooiing van de opleiding kan de professional zich laten registreren als MBT therapeut en/of supervisor in het ‘register MBT België’. Een lijst met erkende MBT therapeuten en supervisoren die in aanmerking komen om MBT supervisie te geven, vindt u hier.

Therapeuten en/of zorgmanagers die MBT in hun instelling of praktijk wensen te implementeren, raden we aan om de kwaliteitsmanual zorgvuldig door te nemen. Via het contactformulier kan u contact met ons opnemen voor hulp bij implementatie.

Registratie-eisen voor de verschillende opleidingsniveau’s vindt u onderaan deze pagina.

MBT trainingskalender

Een overzicht van geplande trainingen vindt u hier.

Deelname aan de MBT basistraining georganiseerd door MBT België, het AFNCCF, of een door het AFNCCF erkend trainingsinstituut is een vereiste om door te stromen naar andere componenten van het MBT trainingsprogramma.

MBT België kan de kwaliteit van trainingen, workshops, seminaries, of andere opleidingsevents aangeboden door andere instanties of individuen niet beoordelen, tenzij ze aangeboden werden in samenwerking met het AFNCCF. Deelname aan trainingen die niet door het AFNCCF erkend zijn, vormen dus geen deel van het formele trainingsprogramma dat vereist is om erkend te kunnen worden als MBT therapeut.

MBT register België

Het MBT register België is opgericht om de kwaliteit van MBT in België te borgen. Het register biedt een overzicht van gekwalificeerde MBT therapeuten en supervisoren, en kan geconsulteerd worden door professionals en patiënten met het oog op het vinden van een erkende MBT supervisor, doorverwijzingen, of keuze van een behandelsetting.

Kwalificatieniveau's register MBT

Typewriter Keys
Workspace
Adult Students

Opleidingstraject tot MBT supervisor vindt plaats in nauwe samenwerking met het AFNCCF. Om toegelaten te worden tot de supervisorenopleiding zullen de klinische MBT competenties en vaardigheden als supervisor getoetst worden via een toelatingsproef.

register

What is mentalizing?

Uitgelegd door Prof. Dr. Peter Fonagy, grondlegger van MBT

MBT therapeut - basis

Toelatingseis: Tewerkstelling in sector geestelijke gezondheidszorg in een therapeutische functie.

 

Cursorisch onderwijs: MBT basistraining (3 dagen) gevolgd via MBT België of een door het AFNCCF erkend trainingsinstituut.

Supervisie: Doorlopende competentie-gerichte supervisie (minimaal 16 sessies) bij gecertificeerd MBT therapeut (gevorderd) of MBT supervisor.

MBT therapeut - gevorderd

Toelatingseis: Master klinische psychologie (registratie Psychologencommissie) of psychiatrie (met psychotherapie-opleiding)

Cursorisch onderwijs: MBT vervolgtraining gevolgd via MBT België of een door het AFNCCF erkend trainingsinstituut.

Supervisie: Doorlopende competentie-gerichte supervisie (minimaal 20 sessies) bij gecertificeerd MBT supervisor, bestaande uit minimaal 2 individuele behandelingen of 1 individuele en 1 groepsbehandeling.

MBT supervisor

Toelatingseis: Voltooide psychotherapie-opleiding en aantoonbare ervaring als supervisor + toelatingsproef

 

Cursorisch onderwijs: MBT supervisoren-training gevolgd via MBT België of een door het AFNCCF erkend trainingsinstituut.

Supervisie: Aantal benodigde sessies ‘klinische supervisie’ en ‘supervisie over supervisie’ worden op individuele basis vast gesteld.

MBT België: Welcome
bottom of page